Toubkal 2011 – het Project

Onnodig te zeggen hoezeer revalidatie voor een persoon met multiple sclerose van essentieel belang is zodra de ziekte zich openbaart. Dat kan op verschillende manieren gebeuren, telkens aangepast aan de beperkingen die lichter of ernstiger kunnen zijn. Ook moet rekening worden gehouden met de psychologie van de patiënt tegenover een chronische ziekte en de gevolgen voor de leefomstandigheden.

De vzw BESEP, onder meer, heeft de jongste tijd aangetoond hoe sportieve coaching vanuit een empathische benadering een patiënt bijzonder positieve ontwikkelingskansen biedt. De patiënt die een uitdaging aangaat en zijn doel bereikt in een sterk aangepaste omgeving, ervaart grote voldoening. Hij voelt de positieve weerslag op zijn invaliditeit of zijn persoonlijk gevoel van beperktheid.

Het project past in dat kader en koestert de ambitie om de patiënten, hun coach in het daglicht te stellen en het beeld van fysische beperkingen, dat zo sterk op MS kleeft, te doorbreken. Ook biedt het de coach een specifieke, motiverende aanpak te volgen in de loop van de maanden voorafgaand aan de eigenlijke tocht.

Het idee is om personen met MS (12) samen met hun coach te betrekken bij een sportieve trektocht naar de top van een berg met hoge symbolische waarde.

De keuze van die bergtop - de Toubkal, met 4167 m het hoogste punt van de Atlas in Marokko – is ingegeven door de nabijheid van het massief, de relatief gemakkelijke beklimming en de veiligheid. We kunnen er eerst door het laaggebergte trekken en dan hoger gaan, en op het eind het hooggebergte ingaan waarvoor we op het laatst touwen en krammen nodig hebben. Het risico van spleten en vallende rotsblokken is uitgesloten. We hebben de lente als tijdstip gekozen, dan staat de streek vol bloemen en heerst een aangename temperatuur.

De leider aan het voortouw heeft ervaring te over, met tal van beklimmingen, ook veel moeilijker, op zijn actie. De Toubkal is bekend terrein voor hem. Voorzichtigheid staat altijd voorop. Elke etappe kan een einddoel zijn en muilezels zijn over het hele traject beschikbaar. Een goed getrainde plaatselijke organisatie zorgt voor de omkadering; zij hebben prima ervaring en zijn goed bekend bij de groepsverantwoordelijke. Neuroloog en sportarts zijn ook van de partij.

We maken van het project gebruik om een film te draaien (producent ZOOM); het wordt een reportage met grote aandacht voor de personen met MS en hun getuigenissen. Achteraf zal communicatie volgen over het thema om de ziekte uit de sfeer van demystificatie en drama te halen, op voorwaarde dat men zich vanaf de prille diagnose stevig in handen neemt.

Een meer wetenschappelijke benadering is ook voorzien. Een psychologische evaluatie van de patiënten ten opzichte van deze uitdaging werd eveneens verwezenlijkt. Er werd hen een vragenlijst overhandigd die zij net voor en na de beklimming zullen invullen. Een revaluatie op afstand en een analyse van de gegevens zullen vervolgens uitgevoerd worden.

Toubkal 2011 zal tenslotte zeker voor alle deelnemers een deel in vervulling doen gaan van waar zij naar op zoek zijn. Laten we hopen dat zij dat kunnen delen tijdens de beklimming en na hun terugkeer.

Gegroet!

Jawel, we zijn eindelijk allemaal geland…

Woensdag 20 april 2011 bracht de apotheose van het project Toubkal 2011: wij zijn tien MS-patiënten die erin geslaagd zijn, de Toubkal in Marokko te overwinnen. Die Toubkal heeft een hoge symbolische waarde met zijn top van 4167 m.

We hebben de beklimming ondernomen na negen maanden intensieve training. We werden begeleid door een team van ervaren trekkers, allemaal vrijwilligers, de ene nog meer gemotiveerd dan de andere. Zo waren wij in staat om zo’n uitdaging te kunnen aangaan, met een neuroloog, arts, gids, coaches en filmproductieteam.

We zijn de berg al weer afgekomen, de sterren staan ons nog in de ogen, en de oogst was ongelooflijk bovennatuurlijk, “toubkaliaans” heet dat – een naamwoord dat we aan onze tocht zullen overhouden. Sleutelwoorden in de uitdaging waren wilskracht, volhouden, koppigheid, zelfoverstijging.

“Toubkal, Toubkal” is voor ons helemaal geslaagd, de kreet betekent een overvloed aan emoties. We hebben de bezorgdheid overwonnen; al die twijfels die ons overmand hadden, liggen achter ons. We hebben ons opnieuw ons lichaam toegeëigend, met dat “extraatje” dat multiple sclerose is.

Niet alleen heeft het avontuur ieder van ons veel bijgebracht; een dergelijke uitdaging en de communicatie daarover zullen er zeker toe bijdragen dat het idee van ernstige handicap dat helaas nog altijd aan MS kleeft, wordt doorbroken.

Voortaan is het dus: “Kijk verder dan je kunt zien”. Fijn dat jullie erin hebben geloofd… Dank voor jullie aanmoedigingen en jullie bijdrage om ons project Toubkal 2011 te doen slagen!!!

Wij hopen dat de eerste uitgave van dit project meer dan een herinnering blijft, hoe fantastisch ook, en dat deze Toubkal symbool blijft staan voor onze verdere opgang en onze wil om bergen te verzetten.

Blijf zeker onze website www.msatthetop ofatlas.be bezoeken; kom daar mee communiceren over het vervolg van ons avontuur: foto’s beschikbaar, afspraak voor de “après-Toubkal”, en reportage die eind mei 2011 wordt verwacht.

Misschien kunnen jullie deze boodschap ook doorsturen naar anderen die door onze expeditie van zelfoverstijging geraakt werden. Met al onze dank.

Marylène voor het team Toubkal 2011.